เว็บหลัก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
    ระบบสารสนเทศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
    ระบบคลังข้อสอบ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
    ระบบรับฝากรูปและบทความ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 
 
เนื่องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์และโดเมนเซิร์ฟเวอร์ของโรงเรียนเสีย ผู้รับผิดชอบกำลังแก้ไข ซึ่งในขณะนี้ได้ทำโดเมนเซิร์ฟเวอร์สำรองใช้ชั่วคราว เพื่อป้องกันผู้อื่นแอบลักลอบใช้โดเมน nakorn.ac.th และผลักเนื้อหามาใช้ในเซิร์ฟเวอร์สารสนเทศแทนไปพลางก่อน ดังนั้น เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์และโดเมนเซิร์ฟเวอร์หลักของโรงเรียนแก้ไขเสร็จแล้วจะกลับไปใช้เซิร์ฟเวอร์หลักเช่นเดิม
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย.2557  

แจ้งครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทราบและดำเนินการดาวน์โหลด Apps และเนื้อหาวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อติดตั้งใน Tablet

1. ให้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในของโรงเรียน หรือดาวน์โหลดได้จากห้องคอมพิวเตอร์ที่ต่าง ๆ เช่น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด เป็นต้น
2. เข้าเว็บภายในที่ http://10.1.0.1/tablet
3. ดาวน์โหลด Apps และเนื้อหาแต่ละวิชาบันทึกไว้ใน Tablet ของตนเองแล้วทำการติดตั้งตามคู่มือ

ข้อควรระวัง URL ตามข้อ 2. ไม่สามารถเรียกจากภายนอกได้ เนื่องจาก Apps และเนื้อหาเป็นลิขสิทธิ์ของ สพฐ. ทางโรงเรียนไม่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่ได้อย่างเป็นทางการ การจัดทำครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นการภายในเท่านั้น............
ประกาศเมื่อ 19 มิ.ย.2557  
สารสนเทศ  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ©   
ข-1 330 ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000        
โทรศัพท์ 037-311255 โทรสาร 037-311254  E-Mail : nwkschool@gmail.com